COVID-19

28-05-2021

Lige nu ser situationen således ud for volleyball ift. de restriktioner og regler der er i forbindelse med Covid-19:

Med virkning fra onsdag den 21. maj gælder nedenstående restriktioner:

Forsamlingsforbuddet 

 • Indendørs volleyball og beachvolleyball for personer under 18 år (max 50 personer per gruppe) kan dyrkes og der er ikke krav om coronapas.
 • Indendørs volleyball og beachvolleyball for personer på 18 år og derover (max. 50 personer per gruppe) kan dyrkes og der er krav om coronapas for besøgende, brugere, tilskuere og lignende på 18 år og derover.
 • For udendørs idræt er den maksimale gruppestørrelse 100 personer, og der er ikke krav om coronapas.
 • Der må være publikum til stede, hvis tilskuerantallet sammen med deltagerantallet overholder det gældende forsamlingsforbud.

Krav om kontrol af coronapas

 • I de tilfælde hvor der er krav om coronapas, kan kontrollen af coronapas foretages ved stikprøvekontrol af foreningen, og der skal foretages stikprøvekontrol mindst 1 gang i døgnet. Ved stikprøvekontrol forstås kontrol af alle de tilstedeværende besøgende mv. på 18 år og derover i lokalet på det tidspunkt, hvor kontrollen foretages. 
 • Bemærk desuden at følgende personer generelt er fritaget fra kravet om coronapas: 
  • Børn under 15 år.
  • Personer der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en COVID-19 test.
  • Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19 test.

 Arealkrav og kropsafstand

 • Der må maksimalt tillades adgang for 1 bruger pr. 4 m2 gulvareal. 
 • Hvis muligt, skal der holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser.
 • Idræts- og foreningsaktiviteter med fysisk kontakt kan gennemføres. Det vil sige, at udøvere under udøvelsen af disse aktiviteter kan fravige afstandsanbefalingen. I situationer, hvor det er vanskeligt eller umuligt at overholde af-standsandsanbefalingerne er det vigtigt så vidt muligt at reducere antallet og varigheden af kontakter, særligt ansigt-til-ansigt kontakter. Ligeledes kan der i disse situationer være et særligt fokus på f.eks. håndhygiejne. 

Sektionering

 • Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres. Der må dog godt være flere adskilte gruppe til stede på samme idrætsfacilitet - dog kun så længe, at der er tale om forskellige grupper, der hver især holder sig inden for forsamlingsforbuddet. 
 • Hvis der er flere grupper til stede i/på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. 
 • En instruktør eller træner må kun have ansvaret for aktiviteterne i én gruppe.
 • Der skal sikres, at grupperne effektivt er adskilt fra hinanden.

Klubhuse, bade og omklædningsfaciliteter 

 • Uagtet eventuelle forbud for visse aldersgrupper mod adgang til klubhuse, idrætshaller og lignende, må der tillades adgang til toiletfaciliteter, omklædningsrum og opbevaringslokaler med henblik på kortvarigt ophold. Kortvarige ophold omfatter som udgangspunkt ikke badning.
 • Benyttelse af omklædningsfaciliteter og badefaciliteter er tilladt for de grupper der må dyrke idræt indendørs, dvs. alle personer i alle aldre der dyrker volleyball og beachvolleyball kan benytte faciliteterne, ligesom personer der må dyrke udendørs idræt kan benytte faciliteterne.
 • Det er vigtigt, at foreningen undersøger, om der er lokale forhold, som er bestemt af kommunen.

Rekvisitter & udstyr

 • Der må bruges fælles bolde i idrætten. I det omfang der bruges fælles bolde eller andet udstyr kan de rengøres undervejs eller efter brug, ligesom brugerne opfordres til at have ekstra fokus på håndhygiejnen. I tilfælde hvor redskaber ikke meningsfuldt kan afsprittes eller rengøres med vand og sæbe løbende under aktiviteten, kan hænder (det kropslige kontaktpunkt) afsprittes løbende.

Professionelle og eliteidræt 

Der er en undtagelse til forsamlingsforbuddet for udøvere af professionel idræt og de faciliteter, udøverne benytter før, under og efter afviklingen af idrætsgrenen. Fritagelsen gælder kun for DIF-anerkendte idrætsgrene. Følgende er nu defineret som professionel idræt og er dermed undtaget fra forsamlingsforbuddet: 

 • Alle DIF’s forbunds øverste nationale ligaer for senior damer og herrer, dvs. det gælder for hold der er en del af Volleyligaen.

Generelle anbefalinger og retningslinjer:

Husk at overholde det til enhver tid gældende forsamlingsforbud. Grundelementerne for forebyggelse af smittespredning, som alle bør efterleve, er i prioriteret rækkefølge: 

 • At der bør foreligge en plan for håndtering af personer med symptomer, herunder selv-isolation indtil personen kan komme hjem eller på sygehus 
 • Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter 
 • Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer 

Derudover skal Sundhedsstyrelsens seks generelle råd for at forebygge smittespredning i videst muligt omfang overholdes:

 • Vask hænder tit, eller brug håndsprit. 
 • Host eller nys i ærmet. 
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt. 
 • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen. 
 • Hold afstand og bed andre tage hensyn. 
 • Gå i selvisolation, hvis du har symptomer på covid-19, er testet positiv eller er nær kon-takt til en person smittet med covid-19. 

Anbefalinger for volleyball og beachvolleyball

Volleyball Danmark og DGI Volleyball anbefaler sine medlemsforeninger at vurdere, om de enkelte foreninger på forsvarlig og kontrolleret vis kan gennemføre volleyball og beachvolleyball aktiviteter. 

Såfremt foreninger ønsker at gennemføre volleyball og beachvolleyball aktiviteter, ønsker Volleyball Danmark og DGI Volleyball derfor at foreningerne, ud over de generelle krav og retningslinjer fra myndigheder og DIF og DGI, desuden følger disse specifikke anbefalinger for volleyball og beachvolleyball, som er gældende for både træning og ved kamp/stævneaktivitet:

 • Træning tilrettelægges, så vidt det er muligt, således at der er minimum 2 meters afstand mellem alle deltagere. Det er f.eks. tilladt at inddrage smash/blokade, men det anbefales, at træningsøvelser tilrettelægges således, at den nære kontakt bliver så minimal som muligt.
 • Sørg for, at der er god tid mellem kampene eller træningsgrupperne, så de deltagere, der forlader banen, er væk inden de nye deltagere skal ankomme.
 • Deltagere skal søge at undgå fysisk kontakt og high fives før/under/efter kamp/træning.
 • Hygiejne af hænder, arme og bolde foretages før og ved afslutning af kamp/træning samt ved hver naturlig pause undervejs.
 • Personer, som tilhører den særlige risikogruppe, bør ikke deltage i kampe/træning på nuværende tidspunkt, hverken som spiller eller som træner/leder.
 • Al planlagt træning er frivillig. Det er især vigtigt over for unge spillere at fremhæve, at man ikke skal føle sig forpligtet til at deltage, hvis man er utryg.
 • Det er på ingen måde tilladt at komme til kamp/træning, hvis man er syg, og ved ukendt sygdom skal man være symptomfri i 48 timer inden stævneaktivitet/træning kan genoptages.

Deltagere medbringer

 • Egen håndsprit og holde en høj standard for hygiejne før/under/efter kamp/træning.
 • Én klud/håndklæde pr. deltager til aftørring af sved.

 

 

Udskriv E-mail

Sjællands Volleyball Kreds ~ Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby ~ Tlf. 26 80 23 95 ~ svbk@svbk.dkFB ~ CVR. 40298215