COVID-19

28-05-2021

Lige nu ser situationen således ud for volleyball ift. de restriktioner og regler der er i forbindelse med Covid-19:

Med virkning fra onsdag den 21. maj gælder nedenstående restriktioner:

Forsamlingsforbuddet 

Krav om kontrol af coronapas

 Arealkrav og kropsafstand

Sektionering

Klubhuse, bade og omklædningsfaciliteter 

Rekvisitter & udstyr

Professionelle og eliteidræt 

Der er en undtagelse til forsamlingsforbuddet for udøvere af professionel idræt og de faciliteter, udøverne benytter før, under og efter afviklingen af idrætsgrenen. Fritagelsen gælder kun for DIF-anerkendte idrætsgrene. Følgende er nu defineret som professionel idræt og er dermed undtaget fra forsamlingsforbuddet: 

Generelle anbefalinger og retningslinjer:

Husk at overholde det til enhver tid gældende forsamlingsforbud. Grundelementerne for forebyggelse af smittespredning, som alle bør efterleve, er i prioriteret rækkefølge: 

Derudover skal Sundhedsstyrelsens seks generelle råd for at forebygge smittespredning i videst muligt omfang overholdes:

Anbefalinger for volleyball og beachvolleyball

Volleyball Danmark og DGI Volleyball anbefaler sine medlemsforeninger at vurdere, om de enkelte foreninger på forsvarlig og kontrolleret vis kan gennemføre volleyball og beachvolleyball aktiviteter. 

Såfremt foreninger ønsker at gennemføre volleyball og beachvolleyball aktiviteter, ønsker Volleyball Danmark og DGI Volleyball derfor at foreningerne, ud over de generelle krav og retningslinjer fra myndigheder og DIF og DGI, desuden følger disse specifikke anbefalinger for volleyball og beachvolleyball, som er gældende for både træning og ved kamp/stævneaktivitet:

Deltagere medbringer

 

 

Udskriv