SVBK bestyrelsen besluttede til deres møde 25. oktober 2017, at oprette en fond for at støtte deltagelsen af bornholmske hold i kredsturneringen.
Det er et 3-årige projekt som skal være med til at økonomisk støtte hold fra Bornholm, men også de sjællandske hold der skal til Bornholm at spille.
Der er en pulje på kr. 10.000 for efterårets kampe og kr. 10.000 for forårssæsonen.
Puljen er ment som tilskud til den ekstra omkostning holdene har når de skal til/fra Bornholm for at spille, dvs. til færgebilletten.
Der kan søge til puljen efterårspuljen senest 14. december på http://svbk.dk/klubservice/bornholmsfond
Fristen for forårssæsonen er 20. maj.

I ansøgningen skal der være følgende informationer: kamp nr., dato samt bilag (en kopi af kvitteringen til færgebilletten), udover kontaktinformationer.
Efter ansøgningsfristen vil bestyrelsen kigge på ansøgninger og fordele puljen.

Bornholmsfond

Sjællands Volleyball Kreds ~ Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby ~ Tlf. 26 80 23 95 ~ svbk@svbk.dkFB