SVBK's Ærestegn 2023

SVBK's Ærestegn 2023 - Poul-Erik Møller (SVBK - Alternative Stævner)aerestegn23

Talen til Poul-Erik fra formanden, Broberg:
Da jeg startede i Københavnskredsens turneringsudvalg i 1991 var han også medlem af udvalget.
Da jeg kom i bestyrelsen i 1994 var han medlem af Turneringsudvalget.
Da jeg blev formand i 2004 var han medlem af Turneringsudvalget.
Da vi i 2007 fusionerede og blev til Sjællands Volleyball Kreds var han medlem af Turneringsudvalget.
Da jeg genindtrådte i Turneringsudvalget i 2020 var han der stadig.
Den dag i dag er han stadig medlem af Turneringsudvalget.

Ift. alle de år han har siddet i udvalget, og været det absolut vigtigste medlem, er det egentlig overraskende hvor lidt vi har set til ham. Han deltager stort set ikke i møderne. Han har dog været flittig til at komme til julefrokoster og her til rep.møderne.

Vi tilgiver ham nemt fraværet fra møderne, for det han gør er så unikt og så værdifuldt for kredsen, at vi i mange år har ladet ham styre sit lille kongerige i kredsen selv.

Jeg taler selvfølgelig om kongen af de alternative stævner, Poul-Erik. Du sørger for alt til disse stævner, både turneringsplaner og indkøb og overrækkelse af præmier. Du er årsagen til at de alternative stævner er så populære, at der hvert år kommer flere og flere deltagere.

En enkelt anekdote slipper du dog ikke for. For jeg husker et år fra dengang det hed KVBK og vi boede i Grøndalscentret, hvor du havde ansvaret for at lægge mix-turneringen. Jeg skal nok lige forklare: dengang havde vi sådan nogle tavler, hvor vi skrev de enkelte kampe ind på nogle små magnetiske brikker, som vi så skulle sætte op på den store tavle, hvor Ernst havde lagt haltiderne ind. Det var dengang normalt at UU’s Henrik Petersen havde førsteret til at få lagt sine ungdomsstævner ind, inden vi andre kom til tavlen. Poul-Erik ringer så til Ernst og siger at da han ikke kunne komme den dag, hvor vi andre skulle lægge rækkerne, så han havde allerede lagt Mix-rækkerne. Det viste sig så, da vi andre kom, at han havde lagt kampene uden for døren, i pæn orden jovist, men det var os andre der måtte finde plads til dem oppe på den store tavle. Den lille anekdote er blevet genfortalt år efter år, så også dér har du været med i noget der var langtidsholdbart.

Vi har i mange år talt om skulle klone Poul-Erik, så vi kunne få endnu flere alternative stævner rundt omkring i kredsen. Vi arbejder stadig i den retning og håber det lykkedes inden du engang om forhåbentlig mange år vælger at takke af.

Poul-Erik, vi er utroligt glade for det arbejde du har lavet i de mange år. Flere gange har vi spurgt om du ikke ville have lidt penge for dit arbejde, men svaret har altid været nej. Så nu vil vi i stedet give dig SVBK's Ærestegn, som vi ærligt synes at du fortjener.

Tillykke med det.

Udskriv E-mail

 Logo kids programmer trænerklubben  cityvolleyBeachvolleybedstevolleyvolleypedia

Sjællands Volleyball Kreds ~ Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby ~ Tlf. 26 80 23 95 ~ svbk@svbk.dk ~ CVR. 40298215