GP Stævneledelse

SVBKs GRAND PRIX TURNERING - STÆVNELEDELSE

SVBK’s ungdomsudvalg ønsker at sætte fokus på effektiv stævneafvikling.
Tiderne i programmet er kun vejledende og kampene kan starte tidligere end programsat.

Kampskemaer

Kampskemaerne kan printes ud fra den samlet turneringsplan som I finder på forsiden af svbk.dk i højre menu (Turneringsplan m. kampskemaer). I stiller jer ved de kampe I skal have printe ud og bruger ctrl+d. Husk at vælge U når der skal vælges hvilken slags kampskema I skal printe ud (ellers printer den skemaet ud som 5 sætter kampe på 2 sider).

Smashopvarmning
Til holdenes første kamp kan der påregnes 20 min. opvarmning på banen (7 min. med bold, 2x5 min. smash, 2 min serv og 1 min. til snak). Alle efterfølgende kampe skal starte maksimalt 12 min. efter afslutningen på forrige kamp (5 min. med bold, 5 min. til smash, 1 min. til serv og 1 min. til snak). Såfremt der er forsinkelse på banen kan stævnelederne starte sættene fra 4-4 eller 7-7.

Stævneledelse

Arrangørklubben skal have en ansvarlig stævneleder der er tilstede under hele Grand Prix Stævnet.

Stævnelederens opgaver:

Stævnelederen har ansvaret for, at banerne er opsat senest 15 min. før kampstart, samt at de for stævnets afvikling nødvendige rekvisitter er til stede (antenner, kampbolde, fløjter, dommerstole, sekretærborde, stillingstavler, kampskemaer samt skriveredskaber).

Stævnelederen skal sørge for, at der er en tydelig markering af springservezonen Kontakte holdene såfremt de ikke er tjekket in 40 min. før første kamp eller 25 min. før første officials forpligtigelse.

Hvis et hold skal spille og dømmer på en anden, skal stævnelederen får et andet hold til at overtage denne.

Såfremt der opstår forsinkelse, skal stævnelederen tilpasse kamplængden så stævnet kan være færdigt til aftalt tid. Om nødvendigt gøre deltagerne opmærksomme på hvad vi forventer af dem som aktive stævnedeltagere.

Stævnelederen er ansvarlig for at indsamle kampskemaerne og at disse er korrekt udfyldt og underskrevet.

Efter stævnet

Lige efter stævnet skal alle resultater tastes ind på mobil.volleyball.dk medmindre andet er skrevet ud.

Senest tirsdag scannes kampskemaer/holdsedler og uploades på https://svbk.dk/turnering/kampskemaer. Uploader man som 1 pdf fil skriver man fx GP1 som kamp nr. (GP + stævne nr.). Hvis man tager billeder, kan man kun uploade 1 kamp ad gangen og skrive kampens kamp nr. i feltet. Når man tager billeder af holdsedlerne, kan man med fordel have begge holdsedler ved siden af hinanden så man kun tager 1 billede. 

 

Den aktive stævnedeltager sørger for

  • Holdet holder sig opdateret med turneringsplanen (hvornår skal holdet spille, dømme mv.).
  • Holdet er klar på banen, når den foregående kamp er afsluttet. Hvis holdet dømmer på en anden bane, vurderes det om kampen er hurtigt færdigt, eller om et andet hold kan overtage.
  • Holdet er klar over deres dommer- og sekretærtjanser, så snart de er færdige med at spille en kamp. Holdet sørger for at få sat den næste kamp i gang, om nødvendigt overtage tjansen fra det hold som dømmer på banen, hvis de skal spille.
  • Trænere/forældre bakker op omkring den aktive stævneleder og om nødvendigt tilbyder sin assistance.
  • Såfremt holdet bliver forsinket, kontaktes stævneklubben.

 

Ungdomsudvalget i SVBK

Udskriv E-mail

 Logo kids programmer trænerklubben  cityvolleyBeachvolleybedstevolleyvolleypedia

Sjællands Volleyball Kreds ~ Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby ~ Tlf. 26 80 23 95 ~ svbk@svbk.dk ~ CVR. 40298215