GP Stævneledelse

SVBKs GRAND PRIX TURNERING - STÆVNELEDELSE

SVBK’s ungdomsudvalg ønsker at sætte fokus på effektiv stævneafvikling.
Tiderne i programmet er kun vejledende og kampene kan starte tidligere end programsat.

Programmet er lavet af kredssekretæren i Latourna på latourna.dk.

Kampskemaer
Kampskemaerne kan printes ud direkte fra programmet i Latourna. Klik på knappen som ligner en blyant i øverste højre hjørne og tast stævnekoden ind (koden sendes ugen op til stævnet til alle holdene og hjemmeklubberne).

Hvis man skal printe et kampskema, klikker man på de 3 streger ved kampen og vælger "Udskriv kampskema".
Hvis man vil printe flere kampskemaer, klikker man på printer-ikonet der dukker op dér hvor blyantsikonet var i øverste højre hjørne på siden.
Her kan man vælge at printe alle kampskemaer eller vælge nogle af dem.
Vær opmærksom på at når man "printer" genererer systemet en pdf fil med kampskemaerne og så kna man derefter printe.

Smashopvarmning
Til holdenes første kamp kan der påregnes 20 min. opvarmning på banen (7 min. med bold, 2x5 min. smash, 2 min serv og 1 min. til snak). Alle efterfølgende kampe skal starte maksimalt 12 min. efter afslutningen på forrige kamp (5 min. med bold, 5 min. til smash, 1 min. til serv og 1 min. til snak). Såfremt der er forsinkelse på banen kan stævnelederne starte sættene fra 4-4 eller 7-7.

Stævneledelse

Arrangørklubben skal have en ansvarlig stævneleder der er tilstede under hele Grand Prix Stævnet.

Stævnelederens opgaver:

Stævnelederen har ansvaret for, at banerne er opsat senest 15 min. før kampstart, samt at de for stævnets afvikling nødvendige rekvisitter er til stede (antenner, kampbolde, fløjter, dommerstole, sekretærborde, stillingstavler, kampskemaer samt skriveredskaber).

Stævnelederen skal sørge for, at der er en tydelig markering af springservezonen.
Stævnelederen må også gerne (hvis det er muligt) kontakte holdene såfremt de ikke er kommet 30 min. før første kamp eller 20 min. før første officials forpligtigelse.

Hvis et hold skal spille en kamp men er i gang med at dømme på en anden bane som er forsinket, skal stævnelederen prøve at få et andet hold til at overtage denne, så den andne kamp kan overholde tiden.

Såfremt der opstår forsinkelse, skal stævnelederen tilpasse kamplængden så stævnet kan være færdigt til aftalt tid (fx starte fra 7-7). Om nødvendigt gøre deltagerne opmærksomme på hvad vi forventer af dem som aktive stævnedeltagere.

Holdene er selv ansvarlige for at taste resultaterne ind efter endt tjans, men stævnelederen må gerne tjekke løbende op at det bliver gjort - eller gør det selv efter endt stævne.
Vær obs på at alle skal aflevere en holdseddel - har de ikke én med, må de skrive en bag på kampskemaet på 1. kamp.

Efter stævnet

Stævnelederen er ansvarlig for at indsamle kampskemaerne og holdsedlerne, samt at uploade disse efter stævnet på https://svbk.dk/turnering/kampskemaer.

Man behøver ikke at uploade kamp for kamp, men kan uploade alle skemaerne samlet som en pdf fil - skriv fx GP+hal+dato i stedet for kamp nr.

Hvis man tager billeder, kan man kun uploade 1 kamp ad gangen og skrive kampens nr. i feltet. Når man tager billeder af holdsedlerne, kan man med fordel have begge holdsedler ved siden af hinanden så man kun tager 1 billede. 

 

Den aktive stævnedeltager sørger for

  • Holdet holder sig opdateret med turneringsplanen (hvornår skal holdet spille, dømme mv.).
  • Holdet er klar på banen, når den foregående kamp er afsluttet. Hvis holdet dømmer på en anden bane, vurderes det om kampen er hurtigt færdigt, eller om et andet hold kan overtage.
  • Holdet er klar over deres dommer- og sekretærtjanser, så snart de er færdige med at spille en kamp. Holdet sørger for at få sat den næste kamp i gang, om nødvendigt overtage tjansen fra det hold som dømmer på banen, hvis de skal spille.
  • Trænere/forældre bakker op omkring den aktive stævneleder og om nødvendigt tilbyder sin assistance.
  • Såfremt holdet bliver forsinket, kontaktes stævneklubben.

 

Ungdomsudvalget i SVBK

Udskriv E-mail

 Logo kids programmer trænerklubben  cityvolleyBeachvolleybedstevolleyvolleypedia

Sjællands Volleyball Kreds ~ Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby ~ Tlf. 26 80 23 95 ~ svbk@svbk.dk ~ CVR. 40298215