Ungdomsstruktur i SVBK

Ungdomsudvalget i SVBK har besluttet, at fastholde turneringsstrukturen hvor der spilles både spilles en helårlig Grand Prix turnering og et helårlig Sjællandsmesterskab for U14-, U16- og U18-hold. Målet er at holdene skal have så mange jævnbyrdige kampe som muligt.

Sjællandsmesterskaber

Spilles over 3-5 runder fordelt med 1 runde i efteråret og resten i foråret. Holdene spiller alle mod alle - en eller flere gange - alt efter hvor mange hold der er tilmeldt turneringen. Vinderne af turneringen bliver Sjællandsmestre.

Grand Prix turneringen (GP)

GP er et helårligt tilbud med 10-11 stævner i perioden ultimo september til ultimo april/primo maj.

Holdene møder hinanden efter niveau og målet med denne turnering er, at holdene skal have så mange jævnbyrdige kampe som muligt.

Baggrund:

  • Med en helårlig Grand Prix turnering, giver vi nye hold mulighed for, at spille turneringskampe uanset hvornår på sæsonen holdet starter op.
  • Mange U18 spillere deltager på U21/seniorhold, for at udvikle deres potentiale. Disse spillere har tidligere fået et presset program i foråret, med mange ungdoms- og seniorkampe. Vi ønsker at fordele denne belastning ud over hele sæsonen.
  • Runderne spilles på faste dage og det er ikke muligt at flytte kampene/runderne. I bør derfor være opmærksomme på dette i forbindelse med fastsættelsen af DT-kampe og ønsker om spillefri i kredsturneringen.

Teen 1-2 Volley

Teen 1-2 Volley er for spillere der går i 6-9. klasse. Teen 1-2 stævner henvender sig, som primært henvender sig til klubber/hold, der ikke deltager i Grand Prix turneringen og Sjællandsmesterskabet for U14-U16-U18 hold. Der spilles på badmintonbanen, med 2-3 spillere på banen.

Kidsvolley

Kidsvolley er for spillere der går i 1-6. klasse. Der spilles på badmintonbanen, med 3-4 spillere på banen.

Udskriv E-mail

 Logo kids programmer trænerklubben  cityvolleyBeachvolleybedstevolleyvolleypedia

Sjællands Volleyball Kreds ~ Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby ~ Tlf. 26 80 23 95 ~ svbk@svbk.dk ~ CVR. 40298215